Bạn đang truy cập: Khoa học - Kỹ thuật
  Tin khoa học kỹ thuật  
  
 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀN HEO GIỐNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 : 2008

 

Đối với công ty cổ phần chăn nuôi Phú sơn, việc áp dụng ISO 9000 là triển khai một cách thức quản lý chất lượng vào việc tổ chức, điều hành, quản lý công ty và chỉ có chất lượng là yếu tố quan trọng để dẫn tới thành công và không chất lượng sẽ là một trong những nguyên nhân gốc rễ về thất bại của công ty
Do đó, công ty đã ý thức được tầm quan trọng sống còn của công ty đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 vào hoạt động sản xuất của công ty
Từ đầu năm 2001, công ty đã tiến hành mời chuyên gia tư vấn, huấn luyện cho công ty áp dụng ISO 9000 cho CB.CNV về các yêu cầu của ISO 9000 và cách viết các thủ tục qui trình và hướng dẫn công việc . Xác định phạm vi áp dụng ISO 9001 : 2000 và phân công người phụ trách chất lượng của công ty, một ban chỉ đạo và lực lượng nhân sự được triển khai
Sau nhiều lần đánh giá trước chứng nhận, đến tháng 10/2002, công ty đã được cấp chứng nhận chính thức do trung tâm chứng nhận QUACERT cấp sau khi đã xem xét, đánh giá hệ thống chất lượng đã được triển khai phù hợp với phạm vi hoạt động mà công ty đã đăng ký xin đánh gía, và với các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000
Đến 03/2010 công ty đã chuyển đổi chứng chỉ ISO 9001 : 2008
Về áp dụng quản lý chất lượng đàn giống theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 tại công ty đã nổi bật lên một số vấn đề sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng như sau :
         1/- Khách hàng có nhiều niềm tin về sản phẩm của công ty
         2/- Cán bộ công nhân viên trong công ty hiểu biết đầy đủ hơn về vai trò và những mục tiêu từ hệ thống đã được văn bản hóa một cách đầy đủ
         3/- Cán bộ công nhân viên trong công ty giảm được sự căng thẳng, vì biết được mình đang dùng một hệ thống quản trị hữu hiệu
         4/- Nhân viên mới tuyển dụng có thể học việc một cách dễ dàng và sẵn sàng, vì chi tiết đã được viết đầy đủ trong các thủ tục qui trình và các hướng dẫn công việc
Từ các yếu tố trên sản phẩm làm ra có chất lượng cao, giảm thiểu phế phẩm, giảm thiểu chi phí ẩn, làm lợi ích kinh tế trong sản xuất kinh doanh tăng lên

 


Các tin khác trong chuyên mục

>> Tăng trưởng của heo cai sữa (27/08/2010)


Trở lại
 
Xem tin theo ngày
Từ Đến
Tìm kiếm theo tiêu đề
   
 
 
  Chuyên mục khoa học - kỹ thuật
    [css] Chăn nuôi
    [css] Thú y
    [css] Quản lý
Thư điện tử       Đăng Nhập